fotomatic
tom feenstra
fotografie & beeldbewerking


+ 31 06 47454751
tom@fotomatic.nu


tom feenstra 1956
fotograaf • beeldbewerker • voorheen horecaman • wielrenner • houdt van stoer & staal • autodidact • filmfanaat • ambachtelijk • oog voor detail

 

gespecialiseerd in:
portretten • bedrijfsfotografie • stad & omgeving • industriele locaties • ambachtslieden • sieraden en antiquiteiten • fotomontages • ai image-maker


(ge)werkt voor
gemeente amsterdam • staatsbosbeheer • waternet • ‘t idee! marketing en concept • spomed fysiotherapie • mc jan van goyen • ec jan van goyen • uva amsterdam waterscience • lyppens juwelier • era contour/tbi • asr • vecht & schans • asvb • frascatie • pearson education • ontwerpplek • de firma stek • smoelwerk vormgeving • biesterbos vastgoed ontwikkeling • prodin business solutions • maakum • reppit • buro strategische implementatie • verwelius bouwen • voorbij betonsystemen • regio college zaandam • stichting zaam • tandartspraktijk white label • veilinghuis de zwaan • huisartsenpraktijk rivierenbuurt • cushman wakefield

 


avg

fotomatic verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail hebt verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

 • ip-adres
 • locatiegegevens
 • gegevens over jouw activiteiten op de website
 • foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement
 • internetbrowser en apparaat type
 • voor- en/of achternaam
 • e-mailadres
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer

Persoonsgegevens

Fotomatic verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang)
 • het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • jouw betaling af te kunnen handelen
 • goederen en/of diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotomatic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotomatic) tussen zit.

 

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Fotomatic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Fotomatic verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotomatic gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op https://www.cookiecentral.com

 

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotomatic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tom@fotomatic.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Fotomatic wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Fotomatic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via tom@fotomatic.nu.